Lõke ja Grillimine

 


Kuidas teha lõket ja ohutult grillida
Siit leiad juhised, kuidas teha lõket ja grillida vastavalt ohutusnõuetele. Pea aga meeles, et täiesti ohutut tule tegemist ei ole olemas ning seetõttu ole alati valvas ja hoia tulel silm peal. Nii saad õnnetuse juhtudes ise põlengu kiirelt ära kustutada ning suurem kahju jääb tekkimata. Detailsemad lõkke tegemise ja grillimise kohta nõuded leiab siseministri määrusest Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded.

Kulu põletamine on aastaringselt keelatud, kuid enamus kulupõlenguid just lõkkest alguse saavadki!

Tee lõke pinnasele, mille ümbrus on puhastatud kuivanud taimestikust ja muudest süttivatest materjalidest.

Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkkekoha ohutu kaugus hoonetest ja põlevmaterjalidest (puuriit, oksahunnik jne) on vähemalt 8 meetrit ning metsast vähemalt 10 meetrit.
Kustutamiseks hoia käepärast kahekilone tulekustuti või ämber veega (10 liitrit).

Üle ühemeetrise läbimõõduga lõkkekoha ohutu kaugus hoonetest ja põlevmaterjalidest (puuriit, oksahunnik jne) on vähemalt 15 meetrit ning metsast vähemalt 20 meetrit.
Kustutamiseks hoia käepärast kaks kahekilost (või üks kuuekilone) tulekustutit või kaks ämbrit vett (kokku 20 liitrit).

Vältimaks lõkkest lennanud sädemest alguse saanud tulekahju ära jäta tuleaset kunagi järelevalveta. Peale tule tegemist kustuta põlemisjäägid hoolikalt ära.

Üle kolmemeetrise läbimõõduga lõkke tegemiseks on vaja juba päästekeskuse luba. Loa taotlemiseks vajalikud juhised annab päästeala infotelefon 1524. Päästeamet soovitab kevadprahti aga põletada kindlasti väiksemas lõkkes, sest nii on ohutum, kuna tuleaset on oluliselt lihtsam kontrolli all hoida.

Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel asukohajärgse päästekeskusega.


Grillimine
Grillseade aseta väljapoole hoonet tasasele mittesüttivale pinnasele.

Kui hõõguvat sütt valmistatakse küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel lahtise leegiga, siis olgu grill vähemalt 5 meetri kaugusel hoonetest, põlevmaterjalidest, metsast ja kuivanud taimestikust.

Kui kasutatakse valmis grillsütt või muud hõõguvat materjali, siis peab grillseade olema vähemalt 2 meetri kaugusel hoonetest, põlevmaterjalidest, metsast ja kuivanud taimestikust.

Käepärast hoia alati ka esmased kustutusvahendid (tulekustuti, anum veega vms)
Elektri- ja gaasigrilli kasutades lähtu tootja poolt kaasa antud ohutusjuhistest.
Pärast grillimist ära unusta põlemisjääke hoolikalt kustutada.


Kattega lõkkekoht

Kattega lõkkekoht on mittepõlevast materjalist tehtud kattega seade või rajatis, mis ei ole küttekolle, kuid millel on suitsulõõr ja sädemepüüdja ning mis piirab tule tegemise koha vähemalt kahelt küljelt ja alt mittepõleva materjaliga. Kattega lõkkekohal võrksädemepüüdja kasutamisel on metallvõrgu ava külje pikkus alla 5 millimeetri.
Kattega lõkkekoht rajatakse tasasele pinnasele ja vähemalt 5 meetri kaugusele hoonest, metsast või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast.

Kattega lõkkekoha avatud külgedel asuv maapind kaetakse vähemalt 1,5 meetri ulatuses liiva, killustiku, kiviplaatide või muu mittesüttiva materjaliga. Kattega lõkkekoha mitteavatud külgedel asuv maapind kaetakse vähemalt 0,5 meetri ulatuses liiva, kruusa, killustiku, kiviplaatide või muu mittesüttiva materjaliga.

allikas:Päästeamet